Day

29 1 月, 2023
    HIT 2022第四届肿瘤分子诊断与伴随诊断论坛圆满闭幕!本届论坛专注肿瘤诊断,围...
  随着抗肿瘤治疗进入精准医学时代,越来越多的基因检测和伴随诊断产品被应用于临床诊疗。而随着检测技术...
1 2